Zaliczenie przedmiotu Technologia informacyjna

Zagadnienia na sprawdzian z Technologii informacyjnej zamieszczone w menu po lewej stronie.

Terminy sprawdzianów:

 • studia stacjonarne: 12.06.2017 w godz. wykładu
 • studia niestacjonarne: 10.06.2017 w godz. wykładu

Komentarze wyłączone

Zaliczenie konstrukcji murowych (sprawdzian)

Na sprawdzian z wykładu z konstrukcji murowych obowiązują zagadnienia podane w menu obok. Terminy sprawdzianów:

 • studia stacjonarne: 29.05.2017 w godz. wykładu
 • studia niestacjonarne: 19.05.2017 w godz. wykładu

Komentarze wyłączone

Zaliczenie przedmiotu Akustyka budowli

W menu „Zestawy pytań na zaliczenie” zamieściłem zagadnienia na sprawdzian z przedmiotu Akustyka budowli.

Termin sprawdzianu:

 • studia stacjonarne: 5.06.2017 w godz. wykładu
 • studia niestacjonarne: 10.06.2017 w godz. wykładu

Komentarze wyłączone

Projekt z Akustyki budowli

W zakładce „Do pobrania” zamieściłem poprawioną wersję przykładu obliczeniowego do projektu.

W razie pytań i wątpliwości proszę o kontakt mejlowy lub zapraszam na konsultacje w czwartki od godz. 17:30.

 

Komentarze wyłączone

Wyniki poprawy obrony

Wyniki poprawy obrony z dnia 20 kwietnia 2017:

 1. Czarnecki Michał   5
 2. Matusiak Joanna   4
 3. Mieszczyński Łukasz   3
 4. Noga Hubert   3

Komentarze wyłączone

Wyniki obrony projektu

Wyniki obrony projektu obliczeń cieplnych (tylko moja grupa):

 1. Baranowska Karolina – 5
 2. Bartkowska Paulina – 5
 3. Chabowska Sylwia – 5
 4. Czarnecki Michał – 2
 5. Gołaszewski Michał – 3
 6. Grzelak Michał – 5
 7. Jochemczyk Krystian – 3,5
 8. Kierzkowski Krystian – 4
 9. Kolczyński Michał – 3,5
 10. Kruzińska Karolina – 5
 11. Matusiak Joanna – 2
 12. Michalak Angelika – 5
 13. Mieszczyński Łukasz – 2
 14. Noga Hubert – 2
 15. Olęcka Magdalena – 5
 16. Paduchowska Agnieszka – 5
 17. Regulski Jakub – 4

Oceny grup prowadzonych przez mgr inż. M. Wydrę będą podane na grupie FB.

Komentarze wyłączone

Konsultacje w sesji

Terminy konsultacji w sesji zimowej:

 • 1.02.2017 środa godz. 12 – 13
 • 3.02.2017 (piątek) godz. 10 – 12
 • 8.02.2017 (środa) godz. 10 – 12 (zmiana godziny!)
 • 10.02.2017 (piątek) godz. 11 – 12
 • 11.02.2017 (sobota) godz. 11 – 12 (tylko wpisy)

Wszystkie konsultacje w pok. 203.

Komentarze wyłączone

Wpisy do indeksu

Osoby, które już zaliczyły wszystkie cząstki przedmiotu CEB (zwłaszcza ze studiów niestacjonarnych) zapraszam w niedzielę od godz. 12:00 po wpisy do indeksu.

Komentarze wyłączone

Aktualne wyniki zaliczeń

Aktualne wyniki zaliczeń przedmiotów Certyfikacja energetyczna (stacjonarne i niestacjonarne) oraz Budownictwo ogólne (projekt) znajdują się TUTAJ oraz w menu: ZALICZENIA.

Komentarze wyłączone

Wybór tematów prac dyplomowych

W związku z licznymi pytaniami, informuję, że nie prowadzę innej ewidencji wybranych tematów niż lista udostępniona przez uczelnię, tzn. jeśli temat jest wolny na liście, to faktycznie jest wolny i można go wybrać dopisując swoje dane.

Dopiero po tej czynności proszę o przesłanie mejlem następujących informacji:

 1. Imię i nazwisko
 2. Adres poczty elektronicznej
 3. Numer telefonu
 4. Wybrany temat

 

Komentarze wyłączone

« Previous entries Następna strona » Następna strona »